De Essentie van Netwerken

De essentie van netwerken is de oprechte aandacht en interesse in een ander.

Weet wat de potentiële klant bezighoudt. Wat zijn zijn/haar behoeftes, welke informatie is voor je relatie belangrijk of interessant, niet alleen zakelijk maar ook wat hem of haar persoonlijk bezig houdt en waar je hem of haar mee kan helpen. Om een sterke band op te bouwen zal je eerst moeten helpen of geven zonder daar direct iets voor terug te verwachten.

Netwerkers hebben oprechte belangstelling in de persoon, ze luisteren om de ander te kunnen helpen en geven zonder er direct iets voor terug te verwachten. Zakelijke netwerkers weten dat de kwaliteit van de relatie belangrijk is en bouwen aan relaties voor de lange termijn.

Met vriendelijke groet,

Jacques Bais

www.netcircuit.nl

Delen is leuk