Betaling is ge-annuleerd en heeft niet plaats gevonden.