Gebruikers blogs

Wat is het geheim van een goede leider?

Heel eenvoudig: luisteren. Maar dan wel goed luisteren, en dat blijkt dan toch minder eenvoudig. 

Uit een lezersonderzoek van Intermediair in 2019 blijkt dat ‘niet goed luisteren’ de meest genoemde kritiek van medewerkers op hun leidinggevende is. Waarom is luisteren nu zo’n belangrijke eigenschap? Leiderschap kan je definiëren als de kunst om mensen te motiveren om een gemeenschappelijk doel te bereiken. 

Om mensen te kunnen motiveren, moet je hen begrijpen, moet je weten wat ze graag en minder graag doen, moet je rekening houden met hun input. Zo’n relatie kan alleen opgebouwd worden als je echt naar je medewerkers luistert. Luisteren is ook de toegangsweg tot nieuwe inzichten en ideeën en kan leiden tot succes of falen van projecten. 

Eén van de problemen is dat we mensen graag snel willen helpen en dat we naar oplossingen beginnen te zoeken alvorens we hen echt begrijpen. We laten de ander niet helemaal uitspreken en delen ook graag onze gelijkaardige ervaringen. We onderbreken heel snel mensen in plaats van ons echt in te leven in hun verhaal. 

We zijn vaak ook te veel met onszelf of met andere zaken bezig. We denken al na hoe we straks willen reageren op onze gesprekspartner, we zijn afgeleid door ons to do-lijstje, enzovoorts. Op die manier horen we slechts een deel van wat onze gesprekspartner vertelt. 

Daarnaast denken we sneller dan we praten. Onze hersenen kunnen 300 woorden per minuut verwerken, terwijl een gemiddeld persoon 100 tot 140 woorden per minuut zegt. Dat geeft ons de ruimte om ondertussen aan andere dingen te denken. 

En ten slotte interpreteren we heel snel boodschappen van mensen op basis van onze eigen ervaringen, kennis en achtergrond. Dat betekent dat we soms een verhaal klaar hebben in ons hoofd dat eigenlijk niet overeenstemt met het verhaal dat onze gesprekspartner ons wil vertellen. 

Hoe kunnen we echt luisteren? 

#1 Vertraag 
Vertraag en stop met denken over je eigen antwoorden die je wil geven. Het is nodig om eerst aan de ander te tonen dat het belangrijk is wat hij of zij zegt. Geef je collega’s of medewerkers de tijd om hun verhaal af te maken. Laat desnoods wat stiltes vallen, dat kan geen kwaad. 

#2 Geef aandacht 
Toon aan de andere persoon dat je echt luistert door oogcontact, knikken, een lachje. Kijk ook naar de lichaamstaal van je gesprekspartner. Wat vertelt zijn of haar houding, blik en handen jou. Al deze informatie helpt om de andere persoon echt te begrijpen. 

#3 Reflecteer 
Vat kort samen of herhaal wat de ander heeft gezegd en vraag of dit klopt. Zo vermijd je elk misverstand. Reflecteren voelt vaak ongemakkelijker voor degene die het doet dan voor degene die het aanhoort. Mensen vinden het leuk om hun eigen gedachten en gevoelens terug te horen. 

#4 Stel open vragen 
Om goed te luisteren, moet je eigenlijk vertrekken vanuit een mindset van nieuwsgierigheid. De meesten onder ons denken dat, als we iemand goed kennen, we weten wat er in zijn of haar hoofd omgaat. De realiteit is dat we dat eigenlijk helemaal niet kunnen weten. Daarom is het nuttig om meer uitleg te vragen aan onze gesprekspartner door het gebruik van open vragen (bijvoorbeeld wat gebeurde er daarna, hoe voelde je je bij deze gebeurtenis…). 

#5 Laat de vooroordelen achterwege 
Luisteren is een daad van empathie. Je probeert de wereld te zien door de ogen van de andere persoon en je probeert de emoties van de ander te begrijpen. Dat lukt niet als je al een oordeel velt, terwijl de ander nog aan het praten is. Via allerlei subtiele non-verbale signalen laat je aan de ander namelijk weten dat je al een mening klaar hebt. 

#6 Listening as a ticket to free education 
Iedereen heeft al een aantal dingen geleerd in zijn leven of heeft bepaalde kennis, ervaringen en ideeën. Je kan al deze inzichten ontdekken door je nieuwsgierig op te stellen in elk gesprek en te willen bijleren van de ander. 

Een mooi voorbeeld van echt luisteren, is de marketingmanager die verveeld zit met het feit dat een nieuw product niet verkoopt. Ze wil een gesprek met de ingenieurs die het product ontwikkeld hebben, omdat ze veronderstelt dat het product niet voldoet aan de eisen van de klant. 

Door grondig te luisteren naar de ingenieurs, haar eigen mening eventjes opzij te zetten en heel wat open vragen te stellen, komt ze te weten dat het product eigenlijk perfect is voor de klanten maar dat de klanten gewoon niet op de hoogte zijn van het bestaan en de kwaliteiten van het product. Conclusie van het gesprek: in plaats van het product aan te passen wordt de communicatiestrategie grondig herbekeken. 

Artikel overgenomen vanaf: https://www.mt.be/

Met vriendelijke groet,

Jacques Bais

Delen is leuk