Gebruikers blogs

Door positieve mindset benut je kansen in telefonische verkoopgesprekken
Mindset is een “manier van denken” volgens Carol S. Dweck professor psychologie aan de Standford Universiteit.

Volgens Dweck kunnen individuen in worden gedeeld volgens hun standpunten over waar hun capaciteiten vandaan komen.

De ene groep is van mening dat hun succes is gebaseerd op aangeboren vermogens. Zij hebben een ‘vaste’ manier van denken.

De andere groep is van mening dat hun succes gebaseerd is op hard werken, training en vasthoudendheid. Zij hebben een ‘flexibele’ manier van denken.

Deze manier van denken komt naar boven wanneer mensen reageren op fouten maken.

Personen met een ‘vaste’ manier van denken maken zich zorgen en zijn bang om fouten te maken, omdat dit hun presteren negatief gaat beïnvloeden.

Personen met een ‘flexibele’ manier van denken maken zich minder zorgen en zijn minder angstig, omdat ze weten dat ze leren van het maken van fouten. (1)

(1) Bewerking van https://nl.wikipedia.org/wiki/Carol_Dweck#%22Mindset_(manier_van_denken)%22

Een positieve mindset helpt bij telefonische verkoopgesprekken. Het bellen naar klanten vraagt veel van je manier van denken en steeds weer flexibel handelen op onverwachte situaties.

Het is de onbevangen houding van doorgaan ook al hoor je 10 keer achter elkaar nee. Waak dan voor negatieve gedachtes als “zie je wel het is een hopeloze zaak. Het lukt mij gewoon niet”.

Henry Ford, een Amerikaanse automobilistenfabrikant, weet dat treffend te verwoorden met zijn citaten:

– “Falen is gewoon de kans om opnieuw te beginnen, ditmaal intelligenter”.

– “Denken is het zwaarste werk dat er is, dat is waarschijnlijk de reden dat zo weinig mensen het doen

Het is goed te weten bij welke groep mensen je jezelf indeelt.

– Ben je iemand die zich veel zorgen maakt en ben je bang fouten te maken bij telefonische verkoopgesprekken.

– Ben je de persoon die graag uitdagingen aangaat en weet dat fouten maken erbij hoort?

Maar hoe ontwikkel jij een positieve mindset?
Er zijn 5 dingen die je kan ondernemen voor het ontwikkelen van een positieve mindset.

1. Bedenk elke dag welke vooruitgang je hebt geboekt wat belangrijk voor je is.

2. Besteed elke dag ongeveer 30 minuten aan iets dat je leuk vindt om te doen.

3. Maak elke dag een wandeling.

4. Lach regelmatig en zie de humor van dingen die om je heen gebeuren.

5. Vriendelijke actie geeft vriendelijke reactie. (2)

(2) Bewerking van https://mv4talent.nl/kun-je-een-positieve-mindset-bij-jezelf-ontwikkelen/

Waarom zorgt een positieve mindset voor effectievere telefonische verkoopgesprekken?
Een voorbeeld dat ik zelf meegemaakt en ervaren heb. Aan een team werd gevraagd klanten te benaderen met de vraag voor het verlengen van een telecom abonnement. De aanbieder staat bekend als ‘duur’ en ‘slechte service’.

Binnen het team ontstonden in korte tijd 2 groepen.

De ene groep vond het belachelijk dat gebeld werd. Het was een onmogelijke opdracht omdat “natuurlijk niemand verder wilde met dit telecombedrijf”.
Er werden negatieve argumenten bedacht vooral niet te kiezen voor het telecombedrijf. Te duur. Slechte service. Er zijn goedkopere aanbieders.

De andere groep was optimistisch en zag kansen. Duur betekende kwaliteit en de service was door de feedback van klanten beter geworden. De aanbieder bestaat al lang en de goedkopere aanbieders komen en gaan.

3 maal raden welke groep de meeste verkopen had?

Het is essentieel de focus te leggen waar je invloed kan gaan uitoefenen.

Jij:

– Beslist of je met een glimlach en interesse de klant te woord gaat staan.

– Hebt invloed hoe je reageert op negatieve opmerkingen van klanten.

– Weet wat de sterke punten zijn van je zakelijke dienstverlening en wat voor voordelen dat heeft voor klanten.

– Bezit de discipline door te gaan ook al hoor je 10 keer nee achter elkaar.

– Hebt de bereidheid feedback te vragen aan collega’s je verder te helpen.

Met een positieve mindset worden kansen in een telefonisch verkoopgesprek maximaal benut.

Kan je een oppepper goed gebruiken?
Wil je energiek en met een fris hoofd bellen?
Een stok achter de deur en nu echt aan het werk gaan en uitstelgedrag tegengaan?

Bestel HIER DE ONLINE TRAINING Door telefoongesprekken afspraken met klanten
Investering 48,-
Leren door doen. Met oefengesprekken

Delen is leuk