Gebruikers blogs

Het eerste internationale webinar Acquireren met een glimlach van Jacques Bais en Richard S.T. de Vries is een feit.
De deelnemers kwamen uit alle windstreken van Nederland en België.

De deelnemers hebben onder meer adviezen gekregen:

1. Over zakelijk netwerken
2. Hoe uit een netwerk opdrachten gaan winnen
3. Over een persoonlijk en effectief bel script
4. Hoe je een klik krijgt met klanten bij telefoongesprekken.

Het smaakt naar meer. Medio november staat een volgend webinar op de rol.

Voor nu de puntjes op de i’s gaan zetten. En gaan evalueren op welke aspecten het geven van een webinar in ZOOM nog effectiever kan gaan verlopen.

Delen is leuk